Taken

Stichting Exploitatie Sportpark “Ons Nieuwe Erf” is eigenaar van de opstallen op het sportpark:Clubgebouw, kleedkamers, tribune, lichtinstallatie, pannaveld, speeltuin, etc. etc..

De voetbalvelden (3 natuurgrasvelden, 1 kunstgrasveld en een half natuurgrasveld voor keeperstraining en Kaboutervoetbal) worden gehuurd van de gemeente Alphen aan den Rijn.

Opstallen en velden vormen samen het sportpark.

De stichting is verantwoordelijk voor het beheer van het sportpark, inclusief de groenvoorziening (planten, bomen, e.d.) en stelt het sportpark beschikbaar aan hoofdbewoner B.S.C. ’68.

Een andere taak van de stichting is het beschikbaar stellen en het beheren van sport- en spelmaterialen: ballen, doelen, hesjes, springkussen, etc.

Om dit alles mogelijk te maken ontvangt de stichting een tegemoetkoming in de kosten voor het veldonderhoud van de gemeente en een gebruikersvergoeding van B.S.C. ’68. Andere inkomsten vormen schenkingen en opbrengsten uit het ter beschikking stellen van opstallen en/of velden aan derden.

Om het beheer adequaat uit te voeren is zowel t.a.v. de opstallen als de velden en groenvoorziening een meerjarenonderhoudsplan opgesteld zodat de accommodatie op een hoog kwalitatief peil blijft.