Historie

Stichting Exploitatie Sportpark “Ons Nieuwe Erf” is op 16 april 2010 opgericht. De oprichting kende een lange voorgeschiedenis.

Na meer dan 10 jaren overleg tussen voetbalvereniging B.S.C. ’68 en de gemeente Rijnwoude werd uiteindelijk eind 2009 overeenstemming bereikt over de aanleg van een nieuw complex voor de voetbalvereniging aan de Omleidingsweg in Benthuizen. Deze locatie ligt iets verder dan het oude complex en zal de komende jaren worden omringd door een natuurgebied: het Bentwoud. Het oude complex, genaamd ‘Ons Erf’ werd verlaten omdat het eenvoudigweg te klein was geworden, het met regelmaat zorgde voor (parkeer)overlast voor de omwonenden, het verouderd was en het voor de gemeente aantrekkelijker was de grond voor woningbouw te gebruiken.

Gemeente en vereniging kwamen overeen om de bouw, aanleg alsmede het beheer en de exploitatie in handen te geven van een Stichting. Dit was/is mogelijk op grond van het Sportbesluit; fiscale wet- en regelgeving die het mogelijk maken van sport beoefenen belast met het lage tarief. Een aantrekkelijke oplossing voor gemeente en vereniging dus waarbij de stichting zich wel op meer zaken dient te richten dan alleen de voetbalvereniging. Dit laatste is van meet af aan het geval geweest. Het complex wordt ook ingezet voor maatschappelijke instanties als scholen, burgerbelangen, andere huurders, vergaderingen, etc..

Voor dit allemaal kon plaatsvinden diende eerst de aanleg van het complex plaats te vinden. Het clubgebouw met kleedkamers werd ontworpen door architectenbureau Visser en Wijtman uit Waddinxveen.

Klik hier voor meer foto’s van de aanleg van het sportpark

In juli 2010 verscheen het bouwbord op het braakliggende terrein:

De eerste paal werd op 10 juli 2010 geslagen onder grote belangstelling:

Op 27 november 2010 werd formeel de eerste steen gelegd door de heren Fred Retel (erevoorzitter B.S.C. ’68 en voorzitter Aad Taal van B.S.C. ’68:

Op 26 augustus 2011 vond de formele oplevering van het clubgebouw plaats aan de stichting en werd dit in beheer genomen.

Gelijktijdig met deze activiteiten werden de voetbalvelden aangelegd. Drie natuurgrasvelden en een kunstgrasvelden kwamen gereed waarbij drie velden werden voorzien van verlichting. Ook de groenvoorziening en de ontsluiting van het sportpark kwam gereed.

Na de oplevering werd de accommodatie verfraaid met een speeltuin en een pannaveld: